• Pictures
  • Pictures2
  • Pictures3
  • Pictures4
  • Pictures5
  • kleiduif.be

 

 

Een lader is een uitneembare patroonhouder voor een vuurwapen die voor de toevoer van patronen zorgt. Het is een afzonderlijk hulpstuk of onderdeel waarmee het wapen kan worden uitgerust. Magazijnen die intrinsiek deel uitmaken van een vuurwapen vallen dus niet onder de definitie.

Voorwaarden voor verkoop
De verkoop of de overdracht (zelfs kosteloos) van laders aan particulieren is sinds 22 januari 2018 aan voorwaarden gekoppeld. Sindsdien mogen laders enkel nog verkocht of overgedragen worden aan:

* houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van vergunningsplichtige vuurwapens (model 4) of
* houders van een daarmee gelijkgesteld document (bv. een jachtverlof of een sportschutterslicentie) en het model 9.

Ook het te koop aanbieden, verkopen of overdragen van laders op openbare markten, beurzen en andere plaatsen zonder vaste vestiging is voortaan verboden.

Voorwaarden voor bezit

Voor jagers, bijzondere wachters en sportschutters
Jagers, bijzondere wachters en sportschutters mogen laders voorhanden hebben die horen bij het type vuurwapen dat ze voorhanden mogen hebben.

* Voor jagers en bijzondere wachters betreft dit laders die horen bij lange vuurwapens die toegelaten zijn daar waar het jachtverlof geldig is.
* Voor sportschutters betreft dit laders die horen bij vuurwapens ontworpen voor het sportschieten die zijn opgenomen in de lijst van het ministerieel besluit van 15 maart 2007 en van het type waarvoor de sportschutterslicentie geldig is.


Bent u jager, bijzondere wachter of sportschutter en in het bezit van laders die horen bij het type vergunningsplichtige vuurwapens dat u rechtmatig voorhanden mag houden, dan hoeft u niets te doen en bent u in orde met de nieuwe regelgeving.

Voor vuurwapenbezitters
Houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen (model 4) mogen laders voorhanden hebben die horen bij dat vuurwapen.      

Bent u vuurwapenbezitter en in het bezit van laders die horen bij uw vuurwapens, dan hoeft u niets te doen en bent u in orde met de nieuwe regelgeving.

Bron: FOD Justitie